Ranskaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Arvoisa Herra Presidentti,
Monsieur le président,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Hyvä Herra,
Monsieur,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
Madame,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
Madame, Monsieur,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Madame, Monsieur,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
Aux principaux concernés,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Monsieur Dupont,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Madame Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Mademoiselle Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Madame Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
Monsieur Dupont,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Hyvä John,
Cher Benjamin,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Kirjoitamme teille koskien...
Nous vous écrivons concernant...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Kirjoitamme teille liittyen...
Nous vous écrivons au sujet de...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Koskien...
Suite à...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Viitaten...
En référence à...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kirjoitan tiedustellakseni...
J'écris afin de me renseigner sur...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Je vous écris de la part de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Votre société fut recommandée par...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Olisikohan mahdollista...
Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisitteko ystävällisiä ja...
Auriez-vous l'amabilité de...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Je vous saurai gré de...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Je vous saurai gré de...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Pourriez-vous me faire parvenir...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Nous sommes intéressés par la réception de...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Haluan kysyä voisiko...
Je me permets de vous demander si...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Voisitteko suositella...
Pourriez-vous recommander...
Virallinen pyyntö, suora
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Virallinen pyyntö, suora
Pyydämme teitä välittömästi...
Nous vous prions de...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Olisimme kiitollisia jos...
Nous vous serions reconnaissants si...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Quelle est votre liste des prix pour...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Virallinen tiedustelu, suora
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Virallinen tiedustelu, suora
Tavoitteemme on...
Notre intention est de...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Nous regrettons de vous informer que...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Virallinen, erittäin kohtelias
Kiittäen jo etukäteen...
En vous remerciant par avance...
Virallinen, erittäin kohtelias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Virallinen, erittäin kohtelias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Virallinen, kohtelias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Virallinen, kohtelias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Merci pour votre aide.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Virallinen, suora
Jos tarvitsette lisätietoja...
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Virallinen, suora
Arvostamme asiakkuuttanne.
Merci de votre confiance.
Virallinen, suora
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Virallinen, hyvin suora
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Dans l'attente de votre réponse.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Ystävällisin terveisin,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
Meilleures salutations,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Terveisin,
Cordialement,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys