Portugaliksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Arvoisa Herra Presidentti,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Hyvä Herra,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
A quem possa interessar,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Hyvä John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Kirjoitamme teille koskien...
Escrevemos a respeito de...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Kirjoitamme teille liittyen...
Escrevemos em atenção a...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Koskien...
Em relação à/ao ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Viitaten...
Em atenção à/ao...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kirjoitan tiedustellakseni...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Escrevo-lhe em nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Olisikohan mahdollista...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisitteko ystävällisiä ja...
Teria a gentileza de...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Haluan kysyä voisiko...
Devo perguntar-lhe se...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Voisitteko suositella...
O senhor poderia recomendar...
Virallinen pyyntö, suora
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Virallinen pyyntö, suora
Pyydämme teitä välittömästi...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Olisimme kiitollisia jos...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Qual a lista atual de preços de...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Virallinen tiedustelu, suora
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Virallinen tiedustelu, suora
Tavoitteemme on...
É a nossa intenção...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Lamentamos informar que...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Virallinen, erittäin kohtelias
Kiittäen jo etukäteen...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Virallinen, erittäin kohtelias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Virallinen, erittäin kohtelias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Virallinen, erittäin kohtelias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Virallinen, kohtelias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Virallinen, kohtelias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Virallinen, suora
Jos tarvitsette lisätietoja...
Caso precise de maiores informações...
Virallinen, suora
Arvostamme asiakkuuttanne.
Nós prezamos o seu negócio.
Virallinen, suora
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Virallinen, hyvin suora
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Ystävällisin terveisin,
Cordialmente,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
Atenciosamente,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
Com elevada estima,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
Lembranças,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Terveisin,
Abraços,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys