Koreaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Arvoisa Herra Presidentti,
친애하는 사장님께,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Hyvä Herra,
관계자님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
사모님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
관계자님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
관계자분들께 드립니다.
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
관계자분께 드립니다.
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
친애하는 김철수님,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
친애하는 최수정님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
친애하는 김미나님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
친애하는 신수경님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
반가운 김미경님,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Hyvä John,
반가운 철호씨,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Kirjoitamme teille koskien...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Kirjoitamme teille liittyen...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Koskien...
....에 관하여 말씀드리자면,
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Viitaten...
....에 대해 말씀드리자면,
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kirjoitan tiedustellakseni...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
... suositteli yritystänne lämpimästi...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Olisikohan mahdollista...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisitteko ystävällisiä ja...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
....을 보내주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
....을 받아보고 싶습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias
Haluan kysyä voisiko...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias
Voisitteko suositella...
...을 추천해주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, suora
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
...을 보내주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, suora
Pyydämme teitä välittömästi...
신속히 ...을 하십시오.
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Olisimme kiitollisia jos...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Virallinen tiedustelu, suora
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Virallinen tiedustelu, suora
Tavoitteemme on...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Virallinen, erittäin kohtelias
Kiittäen jo etukäteen...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Virallinen, kohtelias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Virallinen, kohtelias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Virallinen, suora
Jos tarvitsette lisätietoja...
더 많은 정보를 원하시면...
Virallinen, suora
Arvostamme asiakkuuttanne.
당신의 노고에 감사드립니다.
Virallinen, suora
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Virallinen, hyvin suora
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Ystävällisin terveisin,
... 드림,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
... 드림,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
... 올림,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
... 보냄,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Terveisin,
... 가,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys