Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Arvoisa Herra Presidentti,
尊敬的主席先生,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Hyvä John,
亲爱的约翰,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Kirjoitamme teille koskien...
我们因为...给您写信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Kirjoitamme teille liittyen...
我们写这封信是因为...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Koskien...
因贵公司...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Viitaten...
鉴于贵公司...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kirjoitan tiedustellakseni...
我写这封信,想询问关于...的信息
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
我代表...给您写信
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
... suositteli yritystänne lämpimästi...
...诚挚推荐贵公司
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Olisikohan mahdollista...
请问您是否介意...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisitteko ystävällisiä ja...
您是否能够...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
如果您能...,我将不胜感激
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
如果您能… ,我将非常感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
您能将…发送给我吗
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
我们对接受/获得...很有兴趣
Virallinen pyyntö, kohtelias
Haluan kysyä voisiko...
我必须问您是否...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Voisitteko suositella...
您能推荐...吗?
Virallinen pyyntö, suora
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
您能将...发送给我吗?
Virallinen pyyntö, suora
Pyydämme teitä välittömästi...
请您尽快按要求将...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Olisimme kiitollisia jos...
如果您能...,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Virallinen tiedustelu, suora
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Virallinen tiedustelu, suora
Tavoitteemme on...
我们的意向是...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
我们仔细考虑了您的建议和...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
很抱歉地通知您...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Virallinen, erittäin kohtelias
Kiittäen jo etukäteen...
提前谢谢您…
Virallinen, erittäin kohtelias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Virallinen, erittäin kohtelias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
麻烦您请尽快回复,因为...
Virallinen, kohtelias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
我很期待将来有合作的可能性。
Virallinen, kohtelias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Virallinen, suora
Jos tarvitsette lisätietoja...
如果您需要更多信息...
Virallinen, suora
Arvostamme asiakkuuttanne.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Virallinen, suora
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
请联系我,我的电话号码是...
Virallinen, hyvin suora
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
期待着尽快得到您的回复。
Vähemmän virallinen, kohtelias
Ystävällisin terveisin,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Terveisin,
祝好
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys