Italiaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Arvoisa Herra Presidentti,
Egregio Prof. Gianpaoletti,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Hyvä Herra,
Gentilissimo,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
Gentilissima,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
Gentili Signore e Signori,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Alla cortese attenzione di ...,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
A chi di competenza,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Hyvä John,
Gentile Mario,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Kirjoitamme teille koskien...
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Kirjoitamme teille liittyen...
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Koskien...
In riferimento a...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Viitaten...
Per quanto concerne...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kirjoitan tiedustellakseni...
La contatto per avere maggiori informazioni...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
La contatto per conto di...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
... suositteli yritystänne lämpimästi...
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Olisikohan mahdollista...
Le dispiacerebbe...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisitteko ystävällisiä ja...
La contatto per sapere se può...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Le sarei veramente grata/o se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Le sarei riconoscente se volesse...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Potrebbe inviarmi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Haluan kysyä voisiko...
Mi trovo a chiederLe di...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Voisitteko suositella...
Potrebbe raccomadarmi...
Virallinen pyyntö, suora
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Virallinen pyyntö, suora
Pyydämme teitä välittömästi...
La invitiamo caldamente a...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Olisimme kiitollisia jos...
Le saremmo grati se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Virallinen tiedustelu, suora
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Virallinen tiedustelu, suora
Tavoitteemme on...
È nostra intenzione...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Dopo attenta considerazione...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Virallinen, erittäin kohtelias
Kiittäen jo etukäteen...
RingraziandoLa anticipatamente,
Virallinen, erittäin kohtelias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Virallinen, erittäin kohtelias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Virallinen, erittäin kohtelias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Virallinen, kohtelias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Virallinen, kohtelias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Virallinen, suora
Jos tarvitsette lisätietoja...
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Virallinen, suora
Arvostamme asiakkuuttanne.
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Virallinen, suora
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Sentiamoci, il mio numero è...
Virallinen, hyvin suora
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Spero di sentirLa presto.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Ystävällisin terveisin,
In fede,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
Cordiali saluti
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
Cordialmente,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
Saluti
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Terveisin,
Saluti
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys