Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Arvoisa Herra Presidentti,
Geachte heer President
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Hyvä Herra,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Geachte dames en heren
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
Beste meneer Jansen
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Hyvä John,
Beste Jan
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Kirjoitamme teille koskien...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Kirjoitamme teille liittyen...
Wij schrijven u in verband met ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Koskien...
Met betrekking tot ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Viitaten...
Ten aanzien van ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kirjoitan tiedustellakseni...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Ik schrijf u uit naam van ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Olisikohan mahdollista...
Zou u het erg vinden om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisitteko ystävällisiä ja...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Haluan kysyä voisiko...
Ik zou u willen vragen, of ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Voisitteko suositella...
Kunt u ... aanbevelen ...
Virallinen pyyntö, suora
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Virallinen pyyntö, suora
Pyydämme teitä välittömästi...
U wordt dringend verzocht ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Olisimme kiitollisia jos...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Virallinen tiedustelu, suora
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Virallinen tiedustelu, suora
Tavoitteemme on...
Het is ons oogmerk om ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Virallinen, erittäin kohtelias
Kiittäen jo etukäteen...
Bij voorbaat dank.
Virallinen, erittäin kohtelias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Virallinen, erittäin kohtelias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Virallinen, kohtelias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Virallinen, kohtelias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Virallinen, suora
Jos tarvitsette lisätietoja...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Virallinen, suora
Arvostamme asiakkuuttanne.
Wij waarderen u als klant.
Virallinen, suora
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Virallinen, hyvin suora
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Ik hoor graag van u.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Ystävällisin terveisin,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Terveisin,
Groeten,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys