Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Arvoisa Herra Presidentti,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Hyvä Herra,
Estimata sinjoro,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
Estimata sinjorino,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Estimataj sinjoroj,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
Estimata John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Hyvä John,
Estimata John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Kirjoitamme teille koskien...
Ni skribas al vi pri...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Kirjoitamme teille liittyen...
Ni skribas en rilato kun...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Koskien...
Plu al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Viitaten...
Kun referenco al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mi skribas por demandi pri...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Mi skribas al vi nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Olisikohan mahdollista...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisitteko ystävällisiä ja...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Mi estus plej dankema, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Mi estus dankema, se vi povus...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Haluan kysyä voisiko...
Mi devas peti vin, ĉu...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Voisitteko suositella...
Ĉu vi povas rekomendi...
Virallinen pyyntö, suora
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, suora
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi estas urĝe petita al...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Olisimme kiitollisia jos...
Ni estus dankemaj, se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Virallinen tiedustelu, suora
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Virallinen tiedustelu, suora
Tavoitteemme on...
Ĝi estas nia intenco...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Virallinen, erittäin kohtelias
Kiittäen jo etukäteen...
Antaŭdankon…
Virallinen, erittäin kohtelias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Virallinen, erittäin kohtelias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Virallinen, kohtelias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Virallinen, kohtelias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Virallinen, suora
Jos tarvitsette lisätietoja...
Se vi bezonas pli informon...
Virallinen, suora
Arvostamme asiakkuuttanne.
Ni dankas vian negocon.
Virallinen, suora
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Virallinen, hyvin suora
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
Altestime,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Terveisin,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys