Espanjaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Arvoisa Herra Presidentti,
Distinguido Sr. Presidente:
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Hyvä Herra,
Distinguido Señor:
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
Distinguida Señora:
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
Distinguidos Señores:
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Apreciados Señores:
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
A quien pueda interesar
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Hyvä John,
Querido Juan:
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Kirjoitamme teille koskien...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Kirjoitamme teille liittyen...
Le escribimos en referencia a...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Koskien...
Con relación a...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Viitaten...
En referencia a...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kirjoitan tiedustellakseni...
Escribo para pedir información sobre...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Le escribo en nombre de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Olisikohan mahdollista...
¿Sería posible...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisitteko ystävällisiä ja...
¿Tendría la amabilidad de...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Me complacería mucho si...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
¿Podría enviarme...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Haluan kysyä voisiko...
Me atrevo a preguntarle si...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Voisitteko suositella...
¿Podría recomendarme...
Virallinen pyyntö, suora
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
¿Podría enviarme...
Virallinen pyyntö, suora
Pyydämme teitä välittömästi...
Se le insta urgentemente a...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Olisimme kiitollisia jos...
Estaríamos muy agradecidos si...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Virallinen tiedustelu, suora
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Virallinen tiedustelu, suora
Tavoitteemme on...
Es nuestra intención...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Lamentamos informarle que...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Virallinen, erittäin kohtelias
Kiittäen jo etukäteen...
Le agradecemos de antemano...
Virallinen, erittäin kohtelias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Virallinen, erittäin kohtelias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Virallinen, kohtelias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Virallinen, kohtelias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Virallinen, suora
Jos tarvitsette lisätietoja...
Si requiere más información...
Virallinen, suora
Arvostamme asiakkuuttanne.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Virallinen, suora
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Virallinen, hyvin suora
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Espero tener noticias de usted pronto.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Ystävällisin terveisin,
Se despide cordialmente,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
Atentamente,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
Respetuosamente,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
Saludos,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Terveisin,
Saludos,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys