Englanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Arvoisa Herra Presidentti,
Dear Mr. President,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Hyvä Herra,
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Hyvä John,
Dear John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Kirjoitamme teille koskien...
We are writing to you regarding…
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Kirjoitamme teille liittyen...
We are writing in connection with...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Koskien...
Further to…
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Viitaten...
With reference to…
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kirjoitan tiedustellakseni...
I am writing to enquire about…
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
I am writing to you on behalf of...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Your company was highly recommended by…
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Olisikohan mahdollista...
Would you mind if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisitteko ystävällisiä ja...
Would you be so kind as to…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
I would be most obliged if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
I would be grateful if you could...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
We are interested in obtaining/receiving…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Haluan kysyä voisiko...
I must ask you whether...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Voisitteko suositella...
Could you recommend…
Virallinen pyyntö, suora
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, suora
Pyydämme teitä välittömästi...
You are urgently requested to…
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Olisimme kiitollisia jos...
We would be grateful if…
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
What is your current list price for…
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
We are interested in ... and we would like to know ...
Virallinen tiedustelu, suora
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
We understand from your advertisment that you produce…
Virallinen tiedustelu, suora
Tavoitteemme on...
It is our intention to…
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
We carefully considered your proposal and…
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
We are sorry to inform you that…
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
If you need any additional assistance, please contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Virallinen, erittäin kohtelias
Kiittäen jo etukäteen...
Thanking you in advance…
Virallinen, erittäin kohtelias
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Please reply as soon as possible because…
Virallinen, kohtelias
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
If you require any further information, feel free to contact me.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
I look forward to the possibility of working together.
Virallinen, kohtelias
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Thank you for your help in this matter.
Virallinen, kohtelias
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
I look forward to discussing this with you.
Virallinen, suora
Jos tarvitsette lisätietoja...
If you require more information ...
Virallinen, suora
Arvostamme asiakkuuttanne.
We appreciate your business.
Virallinen, suora
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Please contact me - my direct telephone number is…
Virallinen, hyvin suora
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
I look forward to hearing from you soon.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Terveisin,
Regards,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys