Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Sehr geehrter Herr Präsident,
Vážený pane prezidente,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane/Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Lieber Herr Schmidt,
Milý Johne Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Lieber Johann,
Milý Johne,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Obracíme se na vás ohledně...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Bezug nehmend auf...
V návaznosti na...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
In Bezug auf...
V návaznosti na...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Píši vám, abych vás informoval o...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Píši Vám jménem...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vadilo by Vám, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Wären Sie so freundlich...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Máme zájem o získání/obdržení...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ich möchte Sie fragen, ob...
Musím vás požádat, zda...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Können Sie ... empfehlen...
Mohl(a) byste doporučit...
Virallinen pyyntö, suora
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, suora
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Byli bychom vděční, kdyby...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Virallinen tiedustelu, suora
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Virallinen tiedustelu, suora
Wir beabsichtigen...
Naším záměrem je, aby...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Je nám líto vás informovat, že...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Virallinen, erittäin kohtelias
Vielen Dank im Voraus...
Děkuji Vám předem...
Virallinen, erittäin kohtelias
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Virallinen, kohtelias
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, kohtelias
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Těším se na možnou spolupráci.
Virallinen, kohtelias
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Virallinen, kohtelias
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Virallinen, suora
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Pokud budete potřebovat více informací...
Virallinen, suora
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vážíme si vaší práce.
Virallinen, suora
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Virallinen, hyvin suora
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Těším se na Vaší odpověď.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Mit freundlichen Grüßen
S pozdravem,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Mit freundlichen Grüßen
Se srdečným pozdravem,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Hochachtungsvoll
S úctou,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Herzliche Grüße
Se srdečným pozdravem,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Grüße
S pozdravem, / Zdravím,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys