Suomeksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Sehr geehrter Herr Präsident,
Arvoisa Herra Presidentti,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hyvä Rouva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hyvä vastaanottaja,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Sehr geehrte Damen und Herren,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Lieber Herr Schmidt,
Hyvä John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Lieber Johann,
Hyvä John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Kirjoitamme teille koskien...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Kirjoitamme teille liittyen...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Bezug nehmend auf...
Koskien...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
In Bezug auf...
Viitaten...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Olisikohan mahdollista...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Wären Sie so freundlich...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ich möchte Sie fragen, ob...
Haluan kysyä voisiko...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Können Sie ... empfehlen...
Voisitteko suositella...
Virallinen pyyntö, suora
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Virallinen pyyntö, suora
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Pyydämme teitä välittömästi...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Olisimme kiitollisia jos...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Virallinen tiedustelu, suora
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Virallinen tiedustelu, suora
Wir beabsichtigen...
Tavoitteemme on...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Virallinen, erittäin kohtelias
Vielen Dank im Voraus...
Kiittäen jo etukäteen...
Virallinen, erittäin kohtelias
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Virallinen, kohtelias
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Virallinen, kohtelias
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Virallinen, kohtelias
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Virallinen, kohtelias
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Virallinen, suora
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Virallinen, suora
Wir schätzen Sie als Kunde.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Virallinen, suora
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Virallinen, hyvin suora
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Mit freundlichen Grüßen
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Mit freundlichen Grüßen
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Hochachtungsvoll
Kunnioittavasti,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Herzliche Grüße
Parhain terveisin,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Grüße
Terveisin,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys