Venäjäksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Уважаемый г-н президент
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa fru,
Уважаемая госпожа
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
Уважаемые...
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Bäste John,
Привет, Иван!
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Vi skriver till er angående ...
Пишем вам по поводу...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vidare till ...
Ввиду...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Med hänvisning till ...
В отношении...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Вы не против, если...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Jag måste fråga er om/angående ...
Вынужден (с)просить вас...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Skulle ni kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Virallinen pyyntö, suora
Skulle ni kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Virallinen pyyntö, suora
Vi ber er omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Virallinen tiedustelu, suora
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Virallinen tiedustelu, suora
Vi har för avsikt att ...
Мы намерены...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Virallinen, erittäin kohtelias
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Virallinen, erittäin kohtelias
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Virallinen, erittäin kohtelias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Virallinen, kohtelias
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Virallinen, kohtelias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Virallinen, suora
Om ni behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Virallinen, suora
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Мы ценим ваш вклад
Virallinen, suora
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Virallinen, hyvin suora
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Надеюсь на скорый ответ
Vähemmän virallinen, kohtelias
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Hälsningar,
С уважением...
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys