Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Vážený pane prezidente,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Bäste herrn,
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa fru,
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
Vážený pane/Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
Dobrý den,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Bäste John Smith,
Milý Johne Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Bäste John,
Milý Johne,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Vi skriver till er angående ...
Obracíme se na vás ohledně...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vi skriver i samband med ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vidare till ...
V návaznosti na...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Med hänvisning till ...
V návaznosti na...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Jag skriver för att fråga om ...
Píši vám, abych vás informoval o...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Píši Vám jménem...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Vadilo by Vám, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Máme zájem o získání/obdržení...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Jag måste fråga er om/angående ...
Musím vás požádat, zda...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Skulle ni kunna rekommendera ...
Mohl(a) byste doporučit...
Virallinen pyyntö, suora
Skulle ni kunna skicka mig ...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, suora
Vi ber er omgående att ...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Byli bychom vděční, kdyby...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Virallinen tiedustelu, suora
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Virallinen tiedustelu, suora
Vi har för avsikt att ...
Naším záměrem je, aby...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Je nám líto vás informovat, že...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Virallinen, erittäin kohtelias
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tack på förhand...
Děkuji Vám předem...
Virallinen, erittäin kohtelias
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Virallinen, erittäin kohtelias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Virallinen, kohtelias
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Těším se na možnou spolupráci.
Virallinen, kohtelias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Virallinen, suora
Om ni behöver mer information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Virallinen, suora
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Vážíme si vaší práce.
Virallinen, suora
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Virallinen, hyvin suora
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Těším se na Vaší odpověď.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Med vänlig hälsning,
S pozdravem,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Med vänlig hälsning,
S úctou,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Hälsningar,
S pozdravem, / Zdravím,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys