Tanskaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Kære Hr. Direktør,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Bäste herrn,
Kære Hr.,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa fru,
Kære Fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
Kære Hr./Fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det vedkommer,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Bäste John,
Kære John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Vi skriver till er angående ...
Vi skriver til jer angående...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vi skriver i samband med ...
Vi skriver i forbindelse med...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vidare till ...
I fortsættelse af...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Med hänvisning till ...
I henhold til...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Jag skriver för att fråga om ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Vil du have noget imod at...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Kunne du være så venlig at...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Vil du være så venlig at sende mig...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Jag måste fråga er om/angående ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Skulle ni kunna rekommendera ...
Kan du anbefale...
Virallinen pyyntö, suora
Skulle ni kunna skicka mig ...
Kan du venligst sende mig...
Virallinen pyyntö, suora
Vi ber er omgående att ...
Du er snarest anmodet til at...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Virallinen tiedustelu, suora
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Virallinen tiedustelu, suora
Vi har för avsikt att ...
Det er vores hensigt at...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tack på förhand...
Tak på forhånd...
Virallinen, erittäin kohtelias
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Virallinen, kohtelias
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Virallinen, kohtelias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Virallinen, suora
Om ni behöver mer information ...
Hvis du ønsker mere information...
Virallinen, suora
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Virallinen, suora
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Virallinen, hyvin suora
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Med vänlig hälsning,
Med respekt,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Hälsningar,
Med venlig hilsen
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys