Portugaliksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Bäste John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Bäste John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Vi skriver till er angående ...
Escrevemos a respeito de...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vi skriver i samband med ...
Escrevemos em atenção a...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vidare till ...
Em relação à/ao ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Med hänvisning till ...
Em atenção à/ao...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Jag skriver för att fråga om ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Escrevo-lhe em nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Teria a gentileza de...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Kunde ni vänligen skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Jag måste fråga er om/angående ...
Devo perguntar-lhe se...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Skulle ni kunna rekommendera ...
O senhor poderia recomendar...
Virallinen pyyntö, suora
Skulle ni kunna skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Virallinen pyyntö, suora
Vi ber er omgående att ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Qual a lista atual de preços de...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Virallinen tiedustelu, suora
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Virallinen tiedustelu, suora
Vi har för avsikt att ...
É a nossa intenção...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informar que...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Virallinen, erittäin kohtelias
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tack på förhand...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Virallinen, erittäin kohtelias
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Virallinen, erittäin kohtelias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Virallinen, kohtelias
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Virallinen, kohtelias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Virallinen, suora
Om ni behöver mer information ...
Caso precise de maiores informações...
Virallinen, suora
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Nós prezamos o seu negócio.
Virallinen, suora
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Virallinen, hyvin suora
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med vänliga hälsningar,
Atenciosamente,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Med vänlig hälsning,
Com elevada estima,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Vänliga hälsningar,
Lembranças,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Hälsningar,
Abraços,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys