Koreaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
친애하는 사장님께,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa fru,
사모님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
관계자님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
관계자분들께 드립니다.
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분께 드립니다.
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
친애하는 김철수님,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
친애하는 최수정님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
친애하는 김미나님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
친애하는 신수경님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Bäste John Smith,
반가운 김미경님,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Bäste John,
반가운 철호씨,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Vi skriver till er angående ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vi skriver i samband med ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vidare till ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Med hänvisning till ...
....에 대해 말씀드리자면,
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Jag skriver för att fråga om ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Kunde ni vänligen skicka mig ...
....을 보내주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
....을 받아보고 싶습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias
Jag måste fråga er om/angående ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias
Skulle ni kunna rekommendera ...
...을 추천해주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, suora
Skulle ni kunna skicka mig ...
...을 보내주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, suora
Vi ber er omgående att ...
신속히 ...을 하십시오.
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Vad är ert nuvarande listpris för ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Virallinen tiedustelu, suora
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Virallinen tiedustelu, suora
Vi har för avsikt att ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Vi beklagar att behöva meddela att ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Virallinen, erittäin kohtelias
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tack på förhand...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Virallinen, kohtelias
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Virallinen, kohtelias
Tack för hjälpen med detta ärende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Virallinen, suora
Om ni behöver mer information ...
더 많은 정보를 원하시면...
Virallinen, suora
Vi uppskattar att göra affärer med er.
당신의 노고에 감사드립니다.
Virallinen, suora
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Virallinen, hyvin suora
Jag ser fram emot att höra från er snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Med vänlig hälsning,
... 드림,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med vänliga hälsningar,
... 드림,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Med vänlig hälsning,
... 올림,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Vänliga hälsningar,
... 보냄,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Hälsningar,
... 가,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys