Japaniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
代表取締役社長 ・・・・様
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Bäste herrn,
拝啓
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa fru,
拝啓
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
拝啓
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
拝啓
・・・・様
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
佐藤愛子様
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
佐藤愛子様
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Bäste John Smith,
佐藤太郎様
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Bäste John,
佐藤太郎様
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Vi skriver till er angående ...
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vi skriver i samband med ...
一同に変わって・・・
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vidare till ...
先日の・・・の件ですが、
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Med hänvisning till ...
・・・にさらに付け加えますと、
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Jag skriver för att fråga om ...
・・・についてお伺いします。
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
・・・に代わって連絡しております。
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
・・・・していただけないでしょうか。
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
・・・・していただければ幸いです。
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Kunde ni vänligen skicka mig ...
・・・・していただけますか?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
是非・・・・を購入したいと思います。
Virallinen pyyntö, kohtelias
Jag måste fråga er om/angående ...
・・・・は可能でしょうか。
Virallinen pyyntö, kohtelias
Skulle ni kunna rekommendera ...
・・・・を紹介していただけますか。
Virallinen pyyntö, suora
Skulle ni kunna skicka mig ...
・・・・をお送りください。
Virallinen pyyntö, suora
Vi ber er omgående att ...
至急・・・・してください。
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
・・・・していただけませんでしょうか。
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Vad är ert nuvarande listpris för ...
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Virallinen tiedustelu, suora
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Virallinen tiedustelu, suora
Vi har för avsikt att ...
・・・・することを目的としております。
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Vi beklagar att behöva meddela att ...
大変申し訳ございませんが・・・・
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Virallinen, erittäin kohtelias
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Virallinen, erittäin kohtelias
Tack på förhand...
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Virallinen, erittäin kohtelias
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Virallinen, erittäin kohtelias
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Virallinen, erittäin kohtelias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Virallinen, kohtelias
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Virallinen, kohtelias
Tack för hjälpen med detta ärende.
お力添えいただきありがとうございます。
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Virallinen, suora
Om ni behöver mer information ...
さらに情報が必要な場合は・・・・
Virallinen, suora
Vi uppskattar att göra affärer med er.
ありがとうございました。
Virallinen, suora
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Virallinen, hyvin suora
Jag ser fram emot att höra från er snart.
お返事を楽しみにしています。
Vähemmän virallinen, kohtelias
Med vänlig hälsning,
敬具
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med vänliga hälsningar,
敬具
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Med vänlig hälsning,
敬白
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Vänliga hälsningar,
どうぞよろしくお願いします。
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Hälsningar,
どうぞよろしくお願いします。
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys