Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Geachte heer President
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Bäste herrn,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa fru,
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Bäste John Smith,
Beste meneer Jansen
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Bäste John,
Beste Jan
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Vi skriver till er angående ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vi skriver i samband med ...
Wij schrijven u in verband met ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vidare till ...
Met betrekking tot ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Med hänvisning till ...
Ten aanzien van ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Jag skriver för att fråga om ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Zou u het erg vinden om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Jag måste fråga er om/angående ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Skulle ni kunna rekommendera ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Virallinen pyyntö, suora
Skulle ni kunna skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Virallinen pyyntö, suora
Vi ber er omgående att ...
U wordt dringend verzocht ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Virallinen tiedustelu, suora
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Virallinen tiedustelu, suora
Vi har för avsikt att ...
Het is ons oogmerk om ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tack på förhand...
Bij voorbaat dank.
Virallinen, erittäin kohtelias
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Virallinen, kohtelias
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Virallinen, kohtelias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Virallinen, suora
Om ni behöver mer information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Virallinen, suora
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Wij waarderen u als klant.
Virallinen, suora
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Virallinen, hyvin suora
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Ik hoor graag van u.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Med vänlig hälsning,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med vänliga hälsningar,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Med vänlig hälsning,
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Vänliga hälsningar,
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Hälsningar,
Groeten,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys