Englanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Dear Mr. President,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Bäste herrn,
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa fru,
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Bäste John,
Dear John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Vi skriver till er angående ...
We are writing to you regarding…
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vidare till ...
Further to…
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Med hänvisning till ...
With reference to…
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Would you mind if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
I would be grateful if you could...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Jag måste fråga er om/angående ...
I must ask you whether...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Skulle ni kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Virallinen pyyntö, suora
Skulle ni kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, suora
Vi ber er omgående att ...
You are urgently requested to…
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
We would be grateful if…
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Virallinen tiedustelu, suora
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Virallinen tiedustelu, suora
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Virallinen, erittäin kohtelias
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Virallinen, erittäin kohtelias
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Virallinen, kohtelias
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
If you require any further information, feel free to contact me.
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
I look forward to the possibility of working together.
Virallinen, kohtelias
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Virallinen, kohtelias
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Virallinen, suora
Om ni behöver mer information ...
If you require more information ...
Virallinen, suora
Vi uppskattar att göra affärer med er.
We appreciate your business.
Virallinen, suora
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Virallinen, hyvin suora
Jag ser fram emot att höra från er snart.
I look forward to hearing from you soon.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Hälsningar,
Regards,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys