Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Stimate Domnule Preşedinte,
尊敬的主席先生,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Stimate Domnule,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Stimate Domnule/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Stimaţi Domni,
尊敬的先生们,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
În atenţia celor interesaţi,
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Stimate Domnule Ionescu,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Stimată Doamnă Ştefănescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Dragă Mihai Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Dragă Mihai,
亲爱的约翰,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
我们因为...给您写信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Vă scriem în legătură cu...
我们写这封信是因为...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
În legătură cu...
因贵公司...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Referitor la...
鉴于贵公司...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
我写这封信,想询问关于...的信息
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Vă adresez această scrisoare în numele...
我代表...给您写信
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
...诚挚推荐贵公司
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

V-ar deranja dacă....
请问您是否介意...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Sunteţi amabil să...
您是否能够...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
如果您能...,我将不胜感激
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Aş fi profund recunoscător dacă...
如果您能… ,我将非常感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
您能将…发送给我吗
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ne interesează să obţinem/primim...
我们对接受/获得...很有兴趣
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
我必须问您是否...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Îmi puteţi recomanda...
您能推荐...吗?
Virallinen pyyntö, suora
Trimiteţi-mi, vă rog...
您能将...发送给我吗?
Virallinen pyyntö, suora
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
请您尽快按要求将...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
V-am fi recunoscători dacă...
如果您能...,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Virallinen tiedustelu, suora
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Virallinen tiedustelu, suora
Intenţia noastră este să...
我们的意向是...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
我们仔细考虑了您的建议和...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Vă anunţăm cu regret faptul că...
很抱歉地通知您...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Virallinen, erittäin kohtelias
Vă mulţumesc anticipat...
提前谢谢您…
Virallinen, erittäin kohtelias
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Virallinen, erittäin kohtelias
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
麻烦您请尽快回复,因为...
Virallinen, kohtelias
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Virallinen, kohtelias
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
我很期待将来有合作的可能性。
Virallinen, kohtelias
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Virallinen, kohtelias
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Virallinen, suora
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
如果您需要更多信息...
Virallinen, suora
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Virallinen, suora
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
请联系我,我的电话号码是...
Virallinen, hyvin suora
Anticipez cu plăcere un răspuns.
期待着尽快得到您的回复。
Vähemmän virallinen, kohtelias
Cu stimă,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Cu respect,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Toate cele bune,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Cu bine,
祝好
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys