Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Monsieur le président,
Vážený pane prezidente,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Monsieur,
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Madame,
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Madame, Monsieur,
Vážený pane/Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Madame, Monsieur,
Dobrý den,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Aux principaux concernés,
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Monsieur Dupont,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Mademoiselle Dupont,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Monsieur Dupont,
Milý Johne Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Cher Benjamin,
Milý Johne,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Nous vous écrivons concernant...
Obracíme se na vás ohledně...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Nous vous écrivons au sujet de...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Suite à...
V návaznosti na...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
En référence à...
V návaznosti na...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
J'écris afin de me renseigner sur...
Píši vám, abych vás informoval o...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Je vous écris de la part de...
Píši Vám jménem...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Votre société fut recommandée par...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Vadilo by Vám, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Auriez-vous l'amabilité de...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Je vous saurai gré de...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Je vous saurai gré de...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Pourriez-vous me faire parvenir...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Nous sommes intéressés par la réception de...
Máme zájem o získání/obdržení...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Je me permets de vous demander si...
Musím vás požádat, zda...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Pourriez-vous recommander...
Mohl(a) byste doporučit...
Virallinen pyyntö, suora
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, suora
Nous vous prions de...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Nous vous serions reconnaissants si...
Byli bychom vděční, kdyby...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Quelle est votre liste des prix pour...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Virallinen tiedustelu, suora
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Virallinen tiedustelu, suora
Notre intention est de...
Naším záměrem je, aby...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Nous regrettons de vous informer que...
Je nám líto vás informovat, že...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Virallinen, erittäin kohtelias
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Virallinen, erittäin kohtelias
En vous remerciant par avance...
Děkuji Vám předem...
Virallinen, erittäin kohtelias
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, erittäin kohtelias
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Virallinen, erittäin kohtelias
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Virallinen, kohtelias
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, kohtelias
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Těším se na možnou spolupráci.
Virallinen, kohtelias
Merci pour votre aide.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Virallinen, kohtelias
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Virallinen, suora
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Pokud budete potřebovat více informací...
Virallinen, suora
Merci de votre confiance.
Vážíme si vaší práce.
Virallinen, suora
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Virallinen, hyvin suora
Dans l'attente de votre réponse.
Těším se na Vaší odpověď.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
S pozdravem,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Se srdečným pozdravem,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
S úctou,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Meilleures salutations,
Se srdečným pozdravem,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Cordialement,
S pozdravem, / Zdravím,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys