Suomeksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Monsieur le président,
Arvoisa Herra Presidentti,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Monsieur,
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Madame,
Hyvä Rouva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Madame, Monsieur,
Hyvä vastaanottaja,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Madame, Monsieur,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Aux principaux concernés,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Monsieur Dupont,
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Mademoiselle Dupont,
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Monsieur Dupont,
Hyvä John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Cher Benjamin,
Hyvä John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Nous vous écrivons concernant...
Kirjoitamme teille koskien...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Nous vous écrivons au sujet de...
Kirjoitamme teille liittyen...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Suite à...
Koskien...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
En référence à...
Viitaten...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
J'écris afin de me renseigner sur...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Je vous écris de la part de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Votre société fut recommandée par...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Olisikohan mahdollista...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Auriez-vous l'amabilité de...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Je vous saurai gré de...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Je vous saurai gré de...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Pourriez-vous me faire parvenir...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Nous sommes intéressés par la réception de...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Je me permets de vous demander si...
Haluan kysyä voisiko...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Pourriez-vous recommander...
Voisitteko suositella...
Virallinen pyyntö, suora
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Virallinen pyyntö, suora
Nous vous prions de...
Pyydämme teitä välittömästi...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Nous vous serions reconnaissants si...
Olisimme kiitollisia jos...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Quelle est votre liste des prix pour...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Virallinen tiedustelu, suora
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Virallinen tiedustelu, suora
Notre intention est de...
Tavoitteemme on...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Nous regrettons de vous informer que...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Virallinen, erittäin kohtelias
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Virallinen, erittäin kohtelias
En vous remerciant par avance...
Kiittäen jo etukäteen...
Virallinen, erittäin kohtelias
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Virallinen, erittäin kohtelias
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Virallinen, erittäin kohtelias
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Virallinen, kohtelias
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Virallinen, kohtelias
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Virallinen, kohtelias
Merci pour votre aide.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Virallinen, kohtelias
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Virallinen, suora
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Virallinen, suora
Merci de votre confiance.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Virallinen, suora
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Virallinen, hyvin suora
Dans l'attente de votre réponse.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Kunnioittavasti,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Meilleures salutations,
Parhain terveisin,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Cordialement,
Terveisin,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys