Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Monsieur le président,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Monsieur,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Madame,
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Madame, Monsieur,
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Madame, Monsieur,
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Aux principaux concernés,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Monsieur Dupont,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Mademoiselle Dupont,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Monsieur Dupont,
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Cher Benjamin,
Bäste John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Nous vous écrivons concernant...
Vi skriver till er angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Nous vous écrivons au sujet de...
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Suite à...
Vidare till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
En référence à...
Med hänvisning till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
J'écris afin de me renseigner sur...
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Je vous écris de la part de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Votre société fut recommandée par...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Auriez-vous l'amabilité de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Je vous saurai gré de...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Je vous saurai gré de...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Pourriez-vous me faire parvenir...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Nous sommes intéressés par la réception de...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Je me permets de vous demander si...
Jag måste fråga er om/angående ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Pourriez-vous recommander...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, suora
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
Nous vous prions de...
Vi ber er omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Nous vous serions reconnaissants si...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Quelle est votre liste des prix pour...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
Notre intention est de...
Vi har för avsikt att ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Nous regrettons de vous informer que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
En vous remerciant par avance...
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Virallinen, kohtelias
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Virallinen, kohtelias
Merci pour votre aide.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Om ni behöver mer information ...
Virallinen, suora
Merci de votre confiance.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Virallinen, suora
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, hyvin suora
Dans l'attente de votre réponse.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Meilleures salutations,
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Cordialement,
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys