Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Monsieur le président,
Geachte heer President
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Monsieur,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Madame,
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Madame, Monsieur,
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Madame, Monsieur,
Geachte dames en heren
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Aux principaux concernés,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Monsieur Dupont,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Mademoiselle Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Monsieur Dupont,
Beste meneer Jansen
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Cher Benjamin,
Beste Jan
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Nous vous écrivons concernant...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Nous vous écrivons au sujet de...
Wij schrijven u in verband met ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Suite à...
Met betrekking tot ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
En référence à...
Ten aanzien van ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
J'écris afin de me renseigner sur...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Je vous écris de la part de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Votre société fut recommandée par...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Zou u het erg vinden om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Auriez-vous l'amabilité de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Je vous saurai gré de...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Je vous saurai gré de...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Pourriez-vous me faire parvenir...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Nous sommes intéressés par la réception de...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Je me permets de vous demander si...
Ik zou u willen vragen, of ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Pourriez-vous recommander...
Kunt u ... aanbevelen ...
Virallinen pyyntö, suora
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Virallinen pyyntö, suora
Nous vous prions de...
U wordt dringend verzocht ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Nous vous serions reconnaissants si...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Quelle est votre liste des prix pour...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Virallinen tiedustelu, suora
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Virallinen tiedustelu, suora
Notre intention est de...
Het is ons oogmerk om ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Nous regrettons de vous informer que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Virallinen, erittäin kohtelias
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Virallinen, erittäin kohtelias
En vous remerciant par avance...
Bij voorbaat dank.
Virallinen, erittäin kohtelias
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Virallinen, erittäin kohtelias
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Virallinen, erittäin kohtelias
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Virallinen, kohtelias
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Virallinen, kohtelias
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Virallinen, kohtelias
Merci pour votre aide.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Virallinen, kohtelias
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Virallinen, suora
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Virallinen, suora
Merci de votre confiance.
Wij waarderen u als klant.
Virallinen, suora
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Virallinen, hyvin suora
Dans l'attente de votre réponse.
Ik hoor graag van u.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Meilleures salutations,
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Cordialement,
Groeten,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys