Englanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Szanowny Panie Prezydencie,
Dear Mr. President,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Szanowny Panie,
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Drogi Tomaszu,
Dear John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Piszemy do Państwa w sprawie...
We are writing to you regarding…
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Piszemy do Państwa w związku z...
We are writing in connection with...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
W nawiązaniu do...
Further to…
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Nawiązując do...
With reference to…
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
I am writing to enquire about…
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
I am writing to you on behalf of...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Your company was highly recommended by…
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Would you mind if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Would you be so kind as to…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Byłbym zobowiązany, gdyby...
I would be most obliged if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
I would be grateful if you could...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
We are interested in obtaining/receiving…
Virallinen pyyntö, kohtelias
Chciałbym zapytać, czy...
I must ask you whether...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Czy mógłby mi Pan polecić...
Could you recommend…
Virallinen pyyntö, suora
Prosiłbym o przesłanie mi...
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, suora
Proszę o pilne...
You are urgently requested to…
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Będziemy wdzięczni, jeśli...
We would be grateful if…
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Jaka jest Pańska obecna cena za...
What is your current list price for…
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
We are interested in ... and we would like to know ...
Virallinen tiedustelu, suora
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
We understand from your advertisment that you produce…
Virallinen tiedustelu, suora
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
It is our intention to…
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
We carefully considered your proposal and…
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Z przykrością informujemy, że...
We are sorry to inform you that…
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
If you need any additional assistance, please contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Virallinen, erittäin kohtelias
Z góry dziękuję...
Thanking you in advance…
Virallinen, erittäin kohtelias
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Please reply as soon as possible because…
Virallinen, kohtelias
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
If you require any further information, feel free to contact me.
Virallinen, kohtelias
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
Virallinen, kohtelias
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Thank you for your help in this matter.
Virallinen, kohtelias
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
I look forward to discussing this with you.
Virallinen, suora
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
If you require more information ...
Virallinen, suora
Doceniamy Państwa pracę.
We appreciate your business.
Virallinen, suora
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Please contact me - my direct telephone number is…
Virallinen, hyvin suora
Czekam na Pana odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Yours sincerely,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Pozdrawiam serdecznie,
Kind/Best regards,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Pozdrawiam,
Regards,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys