Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A quem possa interessar,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Bäste John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Escrevemos a respeito de...
Vi skriver till er angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Escrevemos em atenção a...
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Em relação à/ao ...
Vidare till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Em atenção à/ao...
Med hänvisning till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Escrevo-lhe para saber sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Escrevo-lhe em nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Teria a gentileza de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Eu ficaria muito satisfeito se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Nós estamos interessados em obter/receber...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Devo perguntar-lhe se...
Jag måste fråga er om/angående ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
O senhor poderia recomendar...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, suora
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Vi ber er omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Nós ficaríamos agradecidos se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Qual a lista atual de preços de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
É a nossa intenção...
Vi har för avsikt att ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Lamentamos informar que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Virallinen, kohtelias
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Virallinen, kohtelias
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
Caso precise de maiores informações...
Om ni behöver mer information ...
Virallinen, suora
Nós prezamos o seu negócio.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Virallinen, suora
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, hyvin suora
Eu espero ter notícias suas em breve.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atenciosamente,
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Com elevada estima,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Lembranças,
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Abraços,
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys