Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Estimata sinjoro,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Estimata sinjorino,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Estimata sinjoro/sinjorino,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Estimataj sinjoroj,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A quem possa interessar,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Estimata sinjoro Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Estimata John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Estimata John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Escrevemos a respeito de...
Ni skribas al vi pri...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Escrevemos em atenção a...
Ni skribas en rilato kun...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Em relação à/ao ...
Plu al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Em atenção à/ao...
Kun referenco al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Escrevo-lhe para saber sobre...
Mi skribas por demandi pri...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Escrevo-lhe em nome de...
Mi skribas al vi nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Ĉu vi kontraŭus, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Teria a gentileza de...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Eu ficaria muito satisfeito se...
Mi estus plej dankema, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Mi estus dankema, se vi povus...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Nós estamos interessados em obter/receber...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Devo perguntar-lhe se...
Mi devas peti vin, ĉu...
Virallinen pyyntö, kohtelias
O senhor poderia recomendar...
Ĉu vi povas rekomendi...
Virallinen pyyntö, suora
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, suora
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Vi estas urĝe petita al...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Nós ficaríamos agradecidos se...
Ni estus dankemaj, se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Qual a lista atual de preços de...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Virallinen tiedustelu, suora
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Virallinen tiedustelu, suora
É a nossa intenção...
Ĝi estas nia intenco...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Lamentamos informar que...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Virallinen, erittäin kohtelias
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Antaŭdankon…
Virallinen, erittäin kohtelias
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Virallinen, erittäin kohtelias
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Virallinen, kohtelias
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Virallinen, kohtelias
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Virallinen, kohtelias
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Virallinen, kohtelias
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Virallinen, suora
Caso precise de maiores informações...
Se vi bezonas pli informon...
Virallinen, suora
Nós prezamos o seu negócio.
Ni dankas vian negocon.
Virallinen, suora
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Virallinen, hyvin suora
Eu espero ter notícias suas em breve.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Cordialmente,
Altestime,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atenciosamente,
Altestime,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Com elevada estima,
Altestime,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Lembranças,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Abraços,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys