Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Αγαπητέ κύριε,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Αγαπητή κυρία,
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Αγαπητέ Ιωάννη,
Bäste John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Σας γράφουμε σχετικά με...
Vi skriver till er angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Σχετικά με...
Vidare till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Αναφορικά με...
Med hänvisning till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Θα ήταν δυνατόν...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Jag måste fråga er om/angående ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, suora
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
Σας ζητείται επειγόντως να...
Vi ber er omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
Η πρόθεσή μας είναι να...
Vi har för avsikt att ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Virallinen, kohtelias
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Virallinen, kohtelias
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Om ni behöver mer information ...
Virallinen, suora
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Virallinen, suora
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, hyvin suora
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Μετά τιμής,
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Με εκτίμηση,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
θερμοί χαιρετισμοί,
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Χαιρετισμοί,
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys