Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

친애하는 사장님께,
Vážený pane prezidente,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
관계자님께 드립니다.
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
사모님께 드립니다.
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
관계자님께 드립니다.
Vážený pane/Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
관계자분들께 드립니다.
Dobrý den,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
관계자분께 드립니다.
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
친애하는 김철수님,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
친애하는 최수정님,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
친애하는 김미나님,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
친애하는 신수경님,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
반가운 김미경님,
Milý Johne Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
반가운 철호씨,
Milý Johne,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Obracíme se na vás ohledně...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
....에 관하여 말씀드리자면,
V návaznosti na...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
....에 대해 말씀드리자면,
V návaznosti na...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Píši vám, abych vás informoval o...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Píši Vám jménem...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Vaše společnost mi byla doporučena...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Vadilo by Vám, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
....을 보내주시겠습니까?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, kohtelias
....을 받아보고 싶습니다.
Máme zájem o získání/obdržení...
Virallinen pyyntö, kohtelias
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Musím vás požádat, zda...
Virallinen pyyntö, kohtelias
...을 추천해주시겠습니까?
Mohl(a) byste doporučit...
Virallinen pyyntö, suora
...을 보내주시겠습니까?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, suora
신속히 ...을 하십시오.
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Byli bychom vděční, kdyby...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Virallinen tiedustelu, suora
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Virallinen tiedustelu, suora
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Naším záměrem je, aby...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Je nám líto vás informovat, že...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Virallinen, erittäin kohtelias
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Virallinen, erittäin kohtelias
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Děkuji Vám předem...
Virallinen, erittäin kohtelias
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, erittäin kohtelias
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Virallinen, erittäin kohtelias
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Virallinen, kohtelias
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, kohtelias
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Těším se na možnou spolupráci.
Virallinen, kohtelias
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Virallinen, kohtelias
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Virallinen, suora
더 많은 정보를 원하시면...
Pokud budete potřebovat více informací...
Virallinen, suora
당신의 노고에 감사드립니다.
Vážíme si vaší práce.
Virallinen, suora
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Virallinen, hyvin suora
곧 답장을 받고 싶습니다.
Těším se na Vaší odpověď.
Vähemmän virallinen, kohtelias
... 드림,
S pozdravem,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
... 드림,
Se srdečným pozdravem,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
... 올림,
S úctou,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
... 보냄,
Se srdečným pozdravem,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
... 가,
S pozdravem, / Zdravím,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys