Suomeksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

친애하는 사장님께,
Arvoisa Herra Presidentti,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
관계자님께 드립니다.
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
사모님께 드립니다.
Hyvä Rouva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
관계자님께 드립니다.
Hyvä vastaanottaja,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
관계자분들께 드립니다.
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
관계자분께 드립니다.
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
친애하는 김철수님,
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
친애하는 최수정님,
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
친애하는 김미나님,
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
친애하는 신수경님,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
반가운 김미경님,
Hyvä John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
반가운 철호씨,
Hyvä John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Kirjoitamme teille koskien...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Kirjoitamme teille liittyen...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
....에 관하여 말씀드리자면,
Koskien...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
....에 대해 말씀드리자면,
Viitaten...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Kirjoitan tiedustellakseni...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Olisikohan mahdollista...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Olisitteko ystävällisiä ja...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
....을 보내주시겠습니까?
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Virallinen pyyntö, kohtelias
....을 받아보고 싶습니다.
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Virallinen pyyntö, kohtelias
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Haluan kysyä voisiko...
Virallinen pyyntö, kohtelias
...을 추천해주시겠습니까?
Voisitteko suositella...
Virallinen pyyntö, suora
...을 보내주시겠습니까?
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Virallinen pyyntö, suora
신속히 ...을 하십시오.
Pyydämme teitä välittömästi...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Olisimme kiitollisia jos...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Virallinen tiedustelu, suora
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Virallinen tiedustelu, suora
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Tavoitteemme on...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Virallinen, erittäin kohtelias
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Virallinen, erittäin kohtelias
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Kiittäen jo etukäteen...
Virallinen, erittäin kohtelias
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Virallinen, erittäin kohtelias
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Virallinen, erittäin kohtelias
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Virallinen, kohtelias
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Virallinen, kohtelias
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Virallinen, kohtelias
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Virallinen, kohtelias
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Virallinen, suora
더 많은 정보를 원하시면...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Virallinen, suora
당신의 노고에 감사드립니다.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Virallinen, suora
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Virallinen, hyvin suora
곧 답장을 받고 싶습니다.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Vähemmän virallinen, kohtelias
... 드림,
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
... 드림,
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
... 올림,
Kunnioittavasti,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
... 보냄,
Parhain terveisin,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
... 가,
Terveisin,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys