Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

친애하는 사장님께,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
관계자님께 드립니다.
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
사모님께 드립니다.
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
관계자님께 드립니다.
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
관계자분들께 드립니다.
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
관계자분께 드립니다.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
친애하는 김철수님,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
친애하는 최수정님,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
친애하는 김미나님,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
친애하는 신수경님,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
반가운 김미경님,
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
반가운 철호씨,
Bäste John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Vi skriver till er angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
....에 관하여 말씀드리자면,
Vidare till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
....에 대해 말씀드리자면,
Med hänvisning till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
....을 보내주시겠습니까?
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
....을 받아보고 싶습니다.
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jag måste fråga er om/angående ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
...을 추천해주시겠습니까?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, suora
...을 보내주시겠습니까?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
신속히 ...을 하십시오.
Vi ber er omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Vi har för avsikt att ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Virallinen, kohtelias
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Virallinen, kohtelias
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
더 많은 정보를 원하시면...
Om ni behöver mer information ...
Virallinen, suora
당신의 노고에 감사드립니다.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Virallinen, suora
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, hyvin suora
곧 답장을 받고 싶습니다.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
... 드림,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
... 드림,
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
... 올림,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
... 보냄,
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
... 가,
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys