Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

친애하는 사장님께,
Geachte heer President
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
관계자님께 드립니다.
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
사모님께 드립니다.
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
관계자님께 드립니다.
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
관계자분들께 드립니다.
Geachte dames en heren
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
관계자분께 드립니다.
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
친애하는 김철수님,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
친애하는 최수정님,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
친애하는 김미나님,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
친애하는 신수경님,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
반가운 김미경님,
Beste meneer Jansen
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
반가운 철호씨,
Beste Jan
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Wij schrijven u in verband met ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
....에 관하여 말씀드리자면,
Met betrekking tot ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
....에 대해 말씀드리자면,
Ten aanzien van ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Ik schrijf u uit naam van ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Zou u het erg vinden om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
....을 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
....을 받아보고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Ik zou u willen vragen, of ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
...을 추천해주시겠습니까?
Kunt u ... aanbevelen ...
Virallinen pyyntö, suora
...을 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Virallinen pyyntö, suora
신속히 ...을 하십시오.
U wordt dringend verzocht ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Virallinen tiedustelu, suora
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Virallinen tiedustelu, suora
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Het is ons oogmerk om ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Virallinen, erittäin kohtelias
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Virallinen, erittäin kohtelias
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Bij voorbaat dank.
Virallinen, erittäin kohtelias
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Virallinen, erittäin kohtelias
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Virallinen, erittäin kohtelias
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Virallinen, kohtelias
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Virallinen, kohtelias
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Virallinen, kohtelias
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Virallinen, kohtelias
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Virallinen, suora
더 많은 정보를 원하시면...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Virallinen, suora
당신의 노고에 감사드립니다.
Wij waarderen u als klant.
Virallinen, suora
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Virallinen, hyvin suora
곧 답장을 받고 싶습니다.
Ik hoor graag van u.
Vähemmän virallinen, kohtelias
... 드림,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
... 드림,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
... 올림,
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
... 보냄,
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
... 가,
Groeten,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys