Suomeksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

尊敬的主席先生,
Arvoisa Herra Presidentti,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
尊敬的先生,
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
Hyvä Rouva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
Hyvä vastaanottaja,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
尊敬的收信人,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
亲爱的约翰 史密斯,
Hyvä John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
亲爱的约翰,
Hyvä John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
我们因为...给您写信
Kirjoitamme teille koskien...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
我们写这封信是因为...
Kirjoitamme teille liittyen...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
因贵公司...
Koskien...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
鉴于贵公司...
Viitaten...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
我写这封信,想询问关于...的信息
Kirjoitan tiedustellakseni...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
我代表...给您写信
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
...诚挚推荐贵公司
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

请问您是否介意...
Olisikohan mahdollista...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
您是否能够...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能...,我将不胜感激
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
如果您能… ,我将非常感激
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
您能将…发送给我吗
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我们对接受/获得...很有兴趣
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我必须问您是否...
Haluan kysyä voisiko...
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能推荐...吗?
Voisitteko suositella...
Virallinen pyyntö, suora
您能将...发送给我吗?
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Virallinen pyyntö, suora
请您尽快按要求将...
Pyydämme teitä välittömästi...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
如果您能...,我们将不胜感激
Olisimme kiitollisia jos...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Virallinen tiedustelu, suora
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Virallinen tiedustelu, suora
我们的意向是...
Tavoitteemme on...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
我们仔细考虑了您的建议和...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
很抱歉地通知您...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Virallinen, erittäin kohtelias
提前谢谢您…
Kiittäen jo etukäteen...
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Virallinen, erittäin kohtelias
麻烦您请尽快回复,因为...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Virallinen, kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Virallinen, kohtelias
我很期待将来有合作的可能性。
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Virallinen, kohtelias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Virallinen, kohtelias
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Virallinen, suora
如果您需要更多信息...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Virallinen, suora
和您做生意,我们觉得很愉快。
Arvostamme asiakkuuttanne.
Virallinen, suora
请联系我,我的电话号码是...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Virallinen, hyvin suora
期待着尽快得到您的回复。
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Vähemmän virallinen, kohtelias
此致
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
此致
敬礼
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
肃然至上
Kunnioittavasti,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
祝好
Parhain terveisin,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
祝好
Terveisin,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys