Puolaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

尊敬的主席先生,
Szanowny Panie Prezydencie,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐/女士,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
亲爱的约翰,
Drogi Tomaszu,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
我们因为...给您写信
Piszemy do Państwa w sprawie...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
我们写这封信是因为...
Piszemy do Państwa w związku z...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
因贵公司...
W nawiązaniu do...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
鉴于贵公司...
Nawiązując do...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
我写这封信,想询问关于...的信息
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
我代表...给您写信
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
...诚挚推荐贵公司
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

请问您是否介意...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
您是否能够...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能...,我将不胜感激
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
如果您能… ,我将非常感激
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
您能将…发送给我吗
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我们对接受/获得...很有兴趣
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我必须问您是否...
Chciałbym zapytać, czy...
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能推荐...吗?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Virallinen pyyntö, suora
您能将...发送给我吗?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Virallinen pyyntö, suora
请您尽快按要求将...
Proszę o pilne...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
如果您能...,我们将不胜感激
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Virallinen tiedustelu, suora
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Virallinen tiedustelu, suora
我们的意向是...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
我们仔细考虑了您的建议和...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
很抱歉地通知您...
Z przykrością informujemy, że...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Virallinen, erittäin kohtelias
提前谢谢您…
Z góry dziękuję...
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Virallinen, erittäin kohtelias
麻烦您请尽快回复,因为...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Virallinen, kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Virallinen, kohtelias
我很期待将来有合作的可能性。
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Virallinen, kohtelias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Virallinen, kohtelias
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Virallinen, suora
如果您需要更多信息...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Virallinen, suora
和您做生意,我们觉得很愉快。
Doceniamy Państwa pracę.
Virallinen, suora
请联系我,我的电话号码是...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Virallinen, hyvin suora
期待着尽快得到您的回复。
Czekam na Pana odpowiedź.
Vähemmän virallinen, kohtelias
此致
Z wyrazami szacunku,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
肃然至上
Z poważaniem,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
祝好
Pozdrawiam serdecznie,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
祝好
Pozdrawiam,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys