Hollanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
尊敬的先生,
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
亲爱的约翰,
Beste Jan
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
我们因为...给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
我们写这封信是因为...
Wij schrijven u in verband met ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
我写这封信,想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
您能将…发送给我吗
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我们对接受/获得...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Virallinen pyyntö, suora
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Virallinen pyyntö, suora
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Virallinen tiedustelu, suora
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Virallinen tiedustelu, suora
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Virallinen, erittäin kohtelias
提前谢谢您…
Bij voorbaat dank.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Virallinen, erittäin kohtelias
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Virallinen, kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Virallinen, kohtelias
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Virallinen, kohtelias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Virallinen, kohtelias
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Virallinen, suora
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Virallinen, suora
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Virallinen, suora
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Virallinen, hyvin suora
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Vähemmän virallinen, kohtelias
此致
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
肃然至上
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
祝好
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
祝好
Groeten,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys