Englanniksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

尊敬的主席先生,
Dear Mr. President,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
尊敬的先生,
Dear Sir,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
Dear Madam,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
Dear Sir / Madam,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
Dear Sirs,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
尊敬的收信人,
To whom it may concern,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
Dear Mr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
Dear Mrs. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
Dear Miss Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐/女士,
Dear Ms. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
亲爱的约翰 史密斯,
Dear John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
亲爱的约翰,
Dear John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
我们因为...给您写信
We are writing to you regarding…
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
我们写这封信是因为...
We are writing in connection with...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
因贵公司...
Further to…
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
鉴于贵公司...
With reference to…
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
我写这封信,想询问关于...的信息
I am writing to enquire about…
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
我代表...给您写信
I am writing to you on behalf of...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
...诚挚推荐贵公司
Your company was highly recommended by…
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

请问您是否介意...
Would you mind if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
您是否能够...
Would you be so kind as to…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能...,我将不胜感激
I would be most obliged if…
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
如果您能… ,我将非常感激
I would be grateful if you could...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
您能将…发送给我吗
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, kohtelias
我们对接受/获得...很有兴趣
We are interested in obtaining/receiving…
Virallinen pyyntö, kohtelias
我必须问您是否...
I must ask you whether...
Virallinen pyyntö, kohtelias
您能推荐...吗?
Could you recommend…
Virallinen pyyntö, suora
您能将...发送给我吗?
Would you please send me…
Virallinen pyyntö, suora
请您尽快按要求将...
You are urgently requested to…
Virallinen pyyntö, erittäin suora
如果您能...,我们将不胜感激
We would be grateful if…
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
您目前针对...的价格清单是什么样的?
What is your current list price for…
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
We are interested in ... and we would like to know ...
Virallinen tiedustelu, suora
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
We understand from your advertisment that you produce…
Virallinen tiedustelu, suora
我们的意向是...
It is our intention to…
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
我们仔细考虑了您的建议和...
We carefully considered your proposal and…
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
很抱歉地通知您...
We are sorry to inform you that…
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
If you need any additional assistance, please contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
If we can be of any further assistance, please let us know.
Virallinen, erittäin kohtelias
提前谢谢您…
Thanking you in advance…
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Virallinen, erittäin kohtelias
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Virallinen, erittäin kohtelias
麻烦您请尽快回复,因为...
Please reply as soon as possible because…
Virallinen, kohtelias
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
If you require any further information, feel free to contact me.
Virallinen, kohtelias
我很期待将来有合作的可能性。
I look forward to the possibility of working together.
Virallinen, kohtelias
谢谢您在这件事上的帮忙。
Thank you for your help in this matter.
Virallinen, kohtelias
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
I look forward to discussing this with you.
Virallinen, suora
如果您需要更多信息...
If you require more information ...
Virallinen, suora
和您做生意,我们觉得很愉快。
We appreciate your business.
Virallinen, suora
请联系我,我的电话号码是...
Please contact me - my direct telephone number is…
Virallinen, hyvin suora
期待着尽快得到您的回复。
I look forward to hearing from you soon.
Vähemmän virallinen, kohtelias
此致
Yours faithfully,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
此致
敬礼
Yours sincerely,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
肃然至上
Respectfully yours,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
祝好
Kind/Best regards,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
祝好
Regards,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys