Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

代表取締役社長 ・・・・様
尊敬的主席先生,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
拝啓
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
拝啓
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
拝啓
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
尊敬的先生们,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
関係者各位
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
佐藤愛子様
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
佐藤愛子様
尊敬的史密斯小姐/女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
佐藤太郎様
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
佐藤太郎様
亲爱的约翰,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
我们因为...给您写信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
一同に変わって・・・
我们写这封信是因为...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
先日の・・・の件ですが、
因贵公司...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
・・・にさらに付け加えますと、
鉴于贵公司...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
・・・についてお伺いします。
我写这封信,想询问关于...的信息
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
・・・に代わって連絡しております。
我代表...给您写信
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
...诚挚推荐贵公司
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

・・・・していただけないでしょうか。
请问您是否介意...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
您是否能够...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
・・・・していただけると大変ありがたいです。
如果您能...,我将不胜感激
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
・・・・していただければ幸いです。
如果您能… ,我将非常感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
・・・・していただけますか?
您能将…发送给我吗
Virallinen pyyntö, kohtelias
是非・・・・を購入したいと思います。
我们对接受/获得...很有兴趣
Virallinen pyyntö, kohtelias
・・・・は可能でしょうか。
我必须问您是否...
Virallinen pyyntö, kohtelias
・・・・を紹介していただけますか。
您能推荐...吗?
Virallinen pyyntö, suora
・・・・をお送りください。
您能将...发送给我吗?
Virallinen pyyntö, suora
至急・・・・してください。
请您尽快按要求将...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
・・・・していただけませんでしょうか。
如果您能...,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Virallinen tiedustelu, suora
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Virallinen tiedustelu, suora
・・・・することを目的としております。
我们的意向是...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
我们仔细考虑了您的建议和...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
大変申し訳ございませんが・・・・
很抱歉地通知您...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Virallinen, erittäin kohtelias
・・・・してくださいますようお願いいたします。
提前谢谢您…
Virallinen, erittäin kohtelias
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Virallinen, erittäin kohtelias
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
麻烦您请尽快回复,因为...
Virallinen, kohtelias
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Virallinen, kohtelias
お取り引きを開始させていただきたく思います。
我很期待将来有合作的可能性。
Virallinen, kohtelias
お力添えいただきありがとうございます。
谢谢您在这件事上的帮忙。
Virallinen, kohtelias
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Virallinen, suora
さらに情報が必要な場合は・・・・
如果您需要更多信息...
Virallinen, suora
ありがとうございました。
和您做生意,我们觉得很愉快。
Virallinen, suora
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
请联系我,我的电话号码是...
Virallinen, hyvin suora
お返事を楽しみにしています。
期待着尽快得到您的回复。
Vähemmän virallinen, kohtelias
敬具
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
敬具
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
敬白
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
どうぞよろしくお願いします。
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
どうぞよろしくお願いします。
祝好
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys