Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
123-1234
愛知県 名古屋市 中川区12345-6 
株式会社日本 代表取締役社長
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

代表取締役社長 ・・・・様
Kara Sinjoro Prezidanto,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
拝啓
Estimata sinjoro,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
拝啓
Estimata sinjorino,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
拝啓
Estimata sinjoro/sinjorino,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
株式会社・・・ ・・・・ 御中 
Estimataj sinjoroj,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
関係者各位
Al kiu ĝi povas koncerni,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
拝啓
・・・・様
Estimata sinjoro Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
佐藤愛子様
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
佐藤愛子様
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
佐藤太郎様
Estimata John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
佐藤太郎様
Estimata John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
会社を代表してごあいさつ申し上げます。
Ni skribas al vi pri...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
一同に変わって・・・
Ni skribas en rilato kun...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
先日の・・・の件ですが、
Plu al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
・・・にさらに付け加えますと、
Kun referenco al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
・・・についてお伺いします。
Mi skribas por demandi pri...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
・・・に代わって連絡しております。
Mi skribas al vi nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
あなたの会社は・・・に高く評価されています。
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

・・・・していただけないでしょうか。
Ĉu vi kontraŭus, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
申し訳ありませんが・・・・してくださいませんか?
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
・・・・していただけると大変ありがたいです。
Mi estus plej dankema, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
・・・・についての情報をお送りいただけると大変ありがたく思います。
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
・・・・していただければ幸いです。
Mi estus dankema, se vi povus...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
・・・・していただけますか?
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
是非・・・・を購入したいと思います。
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
・・・・は可能でしょうか。
Mi devas peti vin, ĉu...
Virallinen pyyntö, kohtelias
・・・・を紹介していただけますか。
Ĉu vi povas rekomendi...
Virallinen pyyntö, suora
・・・・をお送りください。
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, suora
至急・・・・してください。
Vi estas urĝe petita al...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
・・・・していただけませんでしょうか。
Ni estus dankemaj, se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
現在の・・・・のカタログ記載価格はいくらでしょうか?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
私どもは・・・・に興味があるので詳細をお知らせいただけるとありがたいです。
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Virallinen tiedustelu, suora
貴社の広告で拝見した、・・・・についての件ですが、
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Virallinen tiedustelu, suora
・・・・することを目的としております。
Ĝi estas nia intenco...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
私どもは貴社のご提案を考慮し、・・・・
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
大変申し訳ございませんが・・・・
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
何かお役に立てることがございましたらご連絡ください。
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Virallinen, erittäin kohtelias
・・・・してくださいますようお願いいたします。
Antaŭdankon…
Virallinen, erittäin kohtelias
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
この件につきましでできるだけ早くお調べいただけると大変ありがたく思います。
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Virallinen, erittäin kohtelias
・・・・のため、できるだけ早いお返事をお待ちしております。
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Virallinen, kohtelias
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Virallinen, kohtelias
お取り引きを開始させていただきたく思います。
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Virallinen, kohtelias
お力添えいただきありがとうございます。
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Virallinen, kohtelias
取り引きを開始できる日を心待ちにしています。
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Virallinen, suora
さらに情報が必要な場合は・・・・
Se vi bezonas pli informon...
Virallinen, suora
ありがとうございました。
Ni dankas vian negocon.
Virallinen, suora
どうぞお問い合わせください。電話番号は・・・・です。
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Virallinen, hyvin suora
お返事を楽しみにしています。
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Vähemmän virallinen, kohtelias
敬具
Altestime,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
敬具
Altestime,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
敬白
Altestime,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
どうぞよろしくお願いします。
Ĉion bonan,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
どうぞよろしくお願いします。
Ĉion bonan,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys