Tšekiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Vážený pane prezidente,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Gentilissimo,
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Gentilissima,
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Gentili Signore e Signori,
Vážený pane/Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Alla cortese attenzione di ...,
Dobrý den,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A chi di competenza,
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Gentilissimo Sig. Rossi,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.na Verdi,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Gentilissimo Bianchi,
Milý Johne Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Gentile Mario,
Milý Johne,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Obracíme se na vás ohledně...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
In riferimento a...
V návaznosti na...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Per quanto concerne...
V návaznosti na...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
La contatto per avere maggiori informazioni...
Píši vám, abych vás informoval o...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
La contatto per conto di...
Píši Vám jménem...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Le dispiacerebbe...
Vadilo by Vám, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
La contatto per sapere se può...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Le sarei veramente grata/o se...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Le sarei riconoscente se volesse...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Potrebbe inviarmi...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Máme zájem o získání/obdržení...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi trovo a chiederLe di...
Musím vás požádat, zda...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Potrebbe raccomadarmi...
Mohl(a) byste doporučit...
Virallinen pyyntö, suora
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Virallinen pyyntö, suora
La invitiamo caldamente a...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Le saremmo grati se...
Byli bychom vděční, kdyby...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Virallinen tiedustelu, suora
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Virallinen tiedustelu, suora
È nostra intenzione...
Naším záměrem je, aby...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Dopo attenta considerazione...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Je nám líto vás informovat, že...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Virallinen, erittäin kohtelias
RingraziandoLa anticipatamente,
Děkuji Vám předem...
Virallinen, erittäin kohtelias
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Virallinen, erittäin kohtelias
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Virallinen, kohtelias
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Virallinen, kohtelias
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Těším se na možnou spolupráci.
Virallinen, kohtelias
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Virallinen, kohtelias
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Virallinen, suora
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Pokud budete potřebovat více informací...
Virallinen, suora
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vážíme si vaší práce.
Virallinen, suora
Sentiamoci, il mio numero è...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Virallinen, hyvin suora
Spero di sentirLa presto.
Těším se na Vaší odpověď.
Vähemmän virallinen, kohtelias
In fede,
S pozdravem,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Cordiali saluti
Se srdečným pozdravem,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Cordialmente,
S úctou,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saluti
Se srdečným pozdravem,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Saluti
S pozdravem, / Zdravím,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys