Suomeksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Arvoisa Herra Presidentti,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Gentilissimo,
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Gentilissima,
Hyvä Rouva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Gentili Signore e Signori,
Hyvä vastaanottaja,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Alla cortese attenzione di ...,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A chi di competenza,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Gentilissimo Sig. Rossi,
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.na Verdi,
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Gentilissimo Bianchi,
Hyvä John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Gentile Mario,
Hyvä John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Kirjoitamme teille koskien...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Kirjoitamme teille liittyen...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
In riferimento a...
Koskien...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Per quanto concerne...
Viitaten...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
La contatto per avere maggiori informazioni...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
La contatto per conto di...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Le dispiacerebbe...
Olisikohan mahdollista...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
La contatto per sapere se può...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Le sarei veramente grata/o se...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Le sarei riconoscente se volesse...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Potrebbe inviarmi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi trovo a chiederLe di...
Haluan kysyä voisiko...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Potrebbe raccomadarmi...
Voisitteko suositella...
Virallinen pyyntö, suora
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Virallinen pyyntö, suora
La invitiamo caldamente a...
Pyydämme teitä välittömästi...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Le saremmo grati se...
Olisimme kiitollisia jos...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Virallinen tiedustelu, suora
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Virallinen tiedustelu, suora
È nostra intenzione...
Tavoitteemme on...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Dopo attenta considerazione...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Virallinen, erittäin kohtelias
RingraziandoLa anticipatamente,
Kiittäen jo etukäteen...
Virallinen, erittäin kohtelias
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Virallinen, erittäin kohtelias
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Virallinen, kohtelias
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Virallinen, kohtelias
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Virallinen, kohtelias
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Virallinen, kohtelias
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Virallinen, suora
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Virallinen, suora
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Virallinen, suora
Sentiamoci, il mio numero è...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Virallinen, hyvin suora
Spero di sentirLa presto.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Vähemmän virallinen, kohtelias
In fede,
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Cordiali saluti
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Cordialmente,
Kunnioittavasti,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saluti
Parhain terveisin,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Saluti
Terveisin,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys