Ruotsiksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Gentilissimo,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Gentilissima,
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Gentili Signore e Signori,
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Alla cortese attenzione di ...,
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A chi di competenza,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Gentilissimo Sig. Rossi,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.na Verdi,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Gentilissimo Bianchi,
Bäste John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Gentile Mario,
Bäste John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Vi skriver till er angående ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Vi skriver i samband med ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
In riferimento a...
Vidare till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Per quanto concerne...
Med hänvisning till ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
La contatto per avere maggiori informazioni...
Jag skriver för att fråga om ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
La contatto per conto di...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Le dispiacerebbe...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
La contatto per sapere se può...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Le sarei veramente grata/o se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Le sarei riconoscente se volesse...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Potrebbe inviarmi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi trovo a chiederLe di...
Jag måste fråga er om/angående ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Potrebbe raccomadarmi...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Virallinen pyyntö, suora
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Skulle ni kunna skicka mig ...
Virallinen pyyntö, suora
La invitiamo caldamente a...
Vi ber er omgående att ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Le saremmo grati se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Virallinen tiedustelu, suora
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Virallinen tiedustelu, suora
È nostra intenzione...
Vi har för avsikt att ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Dopo attenta considerazione...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Virallinen, erittäin kohtelias
RingraziandoLa anticipatamente,
Tack på förhand...
Virallinen, erittäin kohtelias
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Virallinen, erittäin kohtelias
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Virallinen, kohtelias
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Virallinen, kohtelias
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Virallinen, kohtelias
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Virallinen, kohtelias
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Virallinen, suora
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Om ni behöver mer information ...
Virallinen, suora
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Virallinen, suora
Sentiamoci, il mio numero è...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Virallinen, hyvin suora
Spero di sentirLa presto.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Vähemmän virallinen, kohtelias
In fede,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Cordiali saluti
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saluti
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Saluti
Hälsningar,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys