Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Egregio Prof. Gianpaoletti,
尊敬的主席先生,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Gentilissimo,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Gentilissima,
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Gentili Signore e Signori,
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Alla cortese attenzione di ...,
尊敬的先生们,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A chi di competenza,
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Gentilissimo Sig. Rossi,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.na Verdi,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Rossi,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Gentilissimo Bianchi,
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Gentile Mario,
亲爱的约翰,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
我们因为...给您写信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
我们写这封信是因为...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
In riferimento a...
因贵公司...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Per quanto concerne...
鉴于贵公司...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
La contatto per avere maggiori informazioni...
我写这封信,想询问关于...的信息
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
La contatto per conto di...
我代表...给您写信
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
...诚挚推荐贵公司
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Le dispiacerebbe...
请问您是否介意...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
La contatto per sapere se può...
您是否能够...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Le sarei veramente grata/o se...
如果您能...,我将不胜感激
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Le sarei riconoscente se volesse...
如果您能… ,我将非常感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Potrebbe inviarmi...
您能将…发送给我吗
Virallinen pyyntö, kohtelias
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
我们对接受/获得...很有兴趣
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi trovo a chiederLe di...
我必须问您是否...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Potrebbe raccomadarmi...
您能推荐...吗?
Virallinen pyyntö, suora
Potrebbe inviarmi..., per favore.
您能将...发送给我吗?
Virallinen pyyntö, suora
La invitiamo caldamente a...
请您尽快按要求将...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Le saremmo grati se...
如果您能...,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Virallinen tiedustelu, suora
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Virallinen tiedustelu, suora
È nostra intenzione...
我们的意向是...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Dopo attenta considerazione...
我们仔细考虑了您的建议和...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
很抱歉地通知您...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Virallinen, erittäin kohtelias
RingraziandoLa anticipatamente,
提前谢谢您…
Virallinen, erittäin kohtelias
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Virallinen, erittäin kohtelias
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
麻烦您请尽快回复,因为...
Virallinen, kohtelias
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Virallinen, kohtelias
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
我很期待将来有合作的可能性。
Virallinen, kohtelias
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Virallinen, kohtelias
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Virallinen, suora
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
如果您需要更多信息...
Virallinen, suora
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Virallinen, suora
Sentiamoci, il mio numero è...
请联系我,我的电话号码是...
Virallinen, hyvin suora
Spero di sentirLa presto.
期待着尽快得到您的回复。
Vähemmän virallinen, kohtelias
In fede,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Cordiali saluti
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Cordialmente,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saluti
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Saluti
祝好
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys