Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
S.A.G. s.n.c.
di Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Egregio Prof. Gianpaoletti,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Gentilissimo,
Estimata sinjoro,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Gentilissima,
Estimata sinjorino,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Gentili Signore e Signori,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Alla cortese attenzione di ...,
Estimataj sinjoroj,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A chi di competenza,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Gentilissimo Sig. Rossi,
Estimata sinjoro Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.na Verdi,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Gentilissimo Bianchi,
Estimata John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Gentile Mario,
Estimata John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
La contatto per conto di S.A.G. s.n.c. in riferimento a...
Ni skribas al vi pri...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
La contatto in nome di S.A.G. s.n.c. per quanto riguarda...
Ni skribas en rilato kun...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
In riferimento a...
Plu al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Per quanto concerne...
Kun referenco al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
La contatto per avere maggiori informazioni...
Mi skribas por demandi pri...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
La contatto per conto di...
Mi skribas al vi nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
La Vs. azienda ci è stata caldamente raccomandata da...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Le dispiacerebbe...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
La contatto per sapere se può...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Le sarei veramente grata/o se...
Mi estus plej dankema, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Le saremmo molto grati se volesse inviarci informazioni più dettagliate in riferimento a...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Le sarei riconoscente se volesse...
Mi estus dankema, se vi povus...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Potrebbe inviarmi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Siamo interessati a ricevere/ottenere...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi trovo a chiederLe di...
Mi devas peti vin, ĉu...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Potrebbe raccomadarmi...
Ĉu vi povas rekomendi...
Virallinen pyyntö, suora
Potrebbe inviarmi..., per favore.
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, suora
La invitiamo caldamente a...
Vi estas urĝe petita al...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Le saremmo grati se...
Ni estus dankemaj, se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Potrebbe inviarmi il listino prezzi attualmente in uso per...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Siamo interessati a... e vorremo sapere...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Virallinen tiedustelu, suora
Dal Vs. materiale pubblicitario intuiamo che la Vs. azienda produce...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Virallinen tiedustelu, suora
È nostra intenzione...
Ĝi estas nia intenco...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Dopo attenta considerazione...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Siamo spiacenti di doverLa informare che...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

In caso avesse bisogno di assistenza, non esiti a contattarmi.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se possiamo esserLe di ulteriore aiuto, non esiti a contattarci.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Virallinen, erittäin kohtelias
RingraziandoLa anticipatamente,
Antaŭdankon…
Virallinen, erittäin kohtelias
In caso fossero necessarie ulteriori informazioni, non esiti a contattarmi.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Le sarei grato/a se volesse occuparsi della questione il prima possibile.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Virallinen, erittäin kohtelias
La preghiamo di contattarci il prima possibile poiché...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Virallinen, kohtelias
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Virallinen, kohtelias
Spero vivamente sia possibile pensare ad una prossima collaborazione.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Virallinen, kohtelias
La ringrazio per l'aiuto nella risoluzione di questa questione.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Virallinen, kohtelias
Spero di poterne discutere con Lei al più presto.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Virallinen, suora
In caso fossero necessarie maggiori informazioni...
Se vi bezonas pli informon...
Virallinen, suora
Pensiamo che la Vs. attività sia molto interessante.
Ni dankas vian negocon.
Virallinen, suora
Sentiamoci, il mio numero è...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Virallinen, hyvin suora
Spero di sentirLa presto.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Vähemmän virallinen, kohtelias
In fede,
Altestime,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Cordiali saluti
Altestime,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Cordialmente,
Altestime,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saluti
Ĉion bonan,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Saluti
Ĉion bonan,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys