Koreaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Geachte heer President
친애하는 사장님께,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Geachte heer
관계자님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Geachte mevrouw
사모님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Geachte heer, mevrouw
관계자님께 드립니다.
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Geachte dames en heren
관계자분들께 드립니다.
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Geachte dames en heren
관계자분께 드립니다.
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Geachte heer Jansen
친애하는 김철수님,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 최수정님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김미나님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 신수경님,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Beste meneer Jansen
반가운 김미경님,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Beste Jan
반가운 철호씨,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Wij schrijven u in verband met ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Met betrekking tot ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Ten aanzien van ...
....에 대해 말씀드리자면,
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Ik schrijf u om na te vragen over ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Ik schrijf u uit naam van ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Zou u het erg vinden om ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
....을 보내주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, kohtelias
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
....을 받아보고 싶습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ik zou u willen vragen, of ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias
Kunt u ... aanbevelen ...
...을 추천해주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, suora
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
...을 보내주시겠습니까?
Virallinen pyyntö, suora
U wordt dringend verzocht ...
신속히 ...을 하십시오.
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Virallinen tiedustelu, suora
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Virallinen tiedustelu, suora
Het is ons oogmerk om ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Virallinen, erittäin kohtelias
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bij voorbaat dank.
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Virallinen, erittäin kohtelias
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Virallinen, kohtelias
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Virallinen, kohtelias
Ik verheug mij op de samenwerking.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Virallinen, kohtelias
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Virallinen, kohtelias
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Virallinen, suora
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
더 많은 정보를 원하시면...
Virallinen, suora
Wij waarderen u als klant.
당신의 노고에 감사드립니다.
Virallinen, suora
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Virallinen, hyvin suora
Ik hoor graag van u.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Met vriendelijke groet,
... 드림,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Met vriendelijke groet,
... 드림,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Hoogachtend,
... 올림,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Met de beste groeten,
... 보냄,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Groeten,
... 가,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys