Kiinaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Geachte heer President
尊敬的主席先生,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Geachte heer
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Beste Jan
亲爱的约翰,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
我们因为...给您写信
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Wij schrijven u in verband met ...
我们写这封信是因为...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Met betrekking tot ...
因贵公司...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Ten aanzien van ...
鉴于贵公司...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Ik schrijf u om na te vragen over ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Ik schrijf u uit naam van ...
我代表...给您写信
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
...诚挚推荐贵公司
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Zou u het erg vinden om ...
请问您是否介意...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
您是否能够...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
如果您能...,我将不胜感激
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
如果您能… ,我将非常感激
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
您能将…发送给我吗
Virallinen pyyntö, kohtelias
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ik zou u willen vragen, of ...
我必须问您是否...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Kunt u ... aanbevelen ...
您能推荐...吗?
Virallinen pyyntö, suora
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
您能将...发送给我吗?
Virallinen pyyntö, suora
U wordt dringend verzocht ...
请您尽快按要求将...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
如果您能...,我们将不胜感激
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Virallinen tiedustelu, suora
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Virallinen tiedustelu, suora
Het is ons oogmerk om ...
我们的意向是...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
很抱歉地通知您...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Virallinen, erittäin kohtelias
Bij voorbaat dank.
提前谢谢您…
Virallinen, erittäin kohtelias
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Virallinen, erittäin kohtelias
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Virallinen, erittäin kohtelias
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Virallinen, kohtelias
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Virallinen, kohtelias
Ik verheug mij op de samenwerking.
我很期待将来有合作的可能性。
Virallinen, kohtelias
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Virallinen, kohtelias
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Virallinen, suora
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
如果您需要更多信息...
Virallinen, suora
Wij waarderen u als klant.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Virallinen, suora
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
请联系我,我的电话号码是...
Virallinen, hyvin suora
Ik hoor graag van u.
期待着尽快得到您的回复。
Vähemmän virallinen, kohtelias
Met vriendelijke groet,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Hoogachtend,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Met de beste groeten,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Groeten,
祝好
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys