Esperantoksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Geachte heer President
Kara Sinjoro Prezidanto,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Geachte heer
Estimata sinjoro,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Geachte mevrouw
Estimata sinjorino,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Geachte heer, mevrouw
Estimata sinjoro/sinjorino,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Geachte dames en heren
Estimataj sinjoroj,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Geachte dames en heren
Al kiu ĝi povas koncerni,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Geachte heer Jansen
Estimata sinjoro Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
Estimata sinjorino Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Beste meneer Jansen
Estimata John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Beste Jan
Estimata John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Ni skribas al vi pri...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Wij schrijven u in verband met ...
Ni skribas en rilato kun...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Met betrekking tot ...
Plu al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Ten aanzien van ...
Kun referenco al...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mi skribas por demandi pri...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Ik schrijf u uit naam van ...
Mi skribas al vi nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Zou u het erg vinden om ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Mi estus plej dankema, se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ik zou u willen vragen, of ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Kunt u ... aanbevelen ...
Ĉu vi povas rekomendi...
Virallinen pyyntö, suora
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Virallinen pyyntö, suora
U wordt dringend verzocht ...
Vi estas urĝe petita al...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Ni estus dankemaj, se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Virallinen tiedustelu, suora
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Virallinen tiedustelu, suora
Het is ons oogmerk om ...
Ĝi estas nia intenco...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bij voorbaat dank.
Antaŭdankon…
Virallinen, erittäin kohtelias
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Virallinen, erittäin kohtelias
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Virallinen, erittäin kohtelias
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Virallinen, kohtelias
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Virallinen, kohtelias
Ik verheug mij op de samenwerking.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Virallinen, kohtelias
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Virallinen, kohtelias
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Virallinen, suora
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Se vi bezonas pli informon...
Virallinen, suora
Wij waarderen u als klant.
Ni dankas vian negocon.
Virallinen, suora
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Virallinen, hyvin suora
Ik hoor graag van u.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Met vriendelijke groet,
Altestime,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Met vriendelijke groet,
Altestime,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Hoogachtend,
Altestime,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Met de beste groeten,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Groeten,
Ĉion bonan,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys