Unkariksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Kara Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Estimata John,
Kedves John!
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Plu al...
Továbbá...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kun referenco al...
A ....ajánlásával ....
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Mi skribas por demandi pri...
Érdeklődnék, hogy ...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mi estus dankema, se vi povus...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi povas rekomendi...
Tudna ajánlani ...
Virallinen pyyntö, suora
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
El tudná nekem küldeni a ...
Virallinen pyyntö, suora
Vi estas urĝe petita al...
Kérem, hogy sürgősen ...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennék, ha ...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Virallinen tiedustelu, suora
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Virallinen tiedustelu, suora
Ĝi estas nia intenco...
Az a szándékunk, hogy ...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Virallinen, erittäin kohtelias
Antaŭdankon…
Előre is megköszönve segítségét...
Virallinen, erittäin kohtelias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Virallinen, erittäin kohtelias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Virallinen, kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Virallinen, kohtelias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszéljük
Virallinen, suora
Se vi bezonas pli informon...
Ha több információra van szüksége
Virallinen, suora
Ni dankas vian negocon.
Értékeljük az Önök üzletét
Virallinen, suora
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Virallinen, hyvin suora
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a mihamarabbi válaszát
Vähemmän virallinen, kohtelias
Altestime,
Tisztelettel,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Tisztelettel,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
Tisztelettel,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys