Suomeksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Kara Sinjoro Prezidanto,
Arvoisa Herra Presidentti,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Estimata sinjoro,
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Hyvä Rouva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Hyvä vastaanottaja,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Al kiu ĝi povas koncerni,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Hyvä John Smith,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Estimata John,
Hyvä John,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Ni skribas al vi pri...
Kirjoitamme teille koskien...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Ni skribas en rilato kun...
Kirjoitamme teille liittyen...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Plu al...
Koskien...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kun referenco al...
Viitaten...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Mi skribas por demandi pri...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Mi skribas al vi nome de...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Ĉu vi kontraŭus, se...
Olisikohan mahdollista...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Mi estus plej dankema, se...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mi estus dankema, se vi povus...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi devas peti vin, ĉu...
Haluan kysyä voisiko...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi povas rekomendi...
Voisitteko suositella...
Virallinen pyyntö, suora
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Virallinen pyyntö, suora
Vi estas urĝe petita al...
Pyydämme teitä välittömästi...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Ni estus dankemaj, se...
Olisimme kiitollisia jos...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Virallinen tiedustelu, suora
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Virallinen tiedustelu, suora
Ĝi estas nia intenco...
Tavoitteemme on...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Virallinen, erittäin kohtelias
Antaŭdankon…
Kiittäen jo etukäteen...
Virallinen, erittäin kohtelias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Virallinen, erittäin kohtelias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Virallinen, kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Virallinen, kohtelias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Virallinen, suora
Se vi bezonas pli informon...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Virallinen, suora
Ni dankas vian negocon.
Arvostamme asiakkuuttanne.
Virallinen, suora
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Virallinen, hyvin suora
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
Kunnioittavasti,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Parhain terveisin,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Ĉion bonan,
Terveisin,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys