Portugaliksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Kara Sinjoro Prezidanto,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Estimata sinjoro,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quem possa interessar,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Estimata John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Ni skribas al vi pri...
Escrevemos a respeito de...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Ni skribas en rilato kun...
Escrevemos em atenção a...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Plu al...
Em relação à/ao ...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kun referenco al...
Em atenção à/ao...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Mi skribas por demandi pri...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Mi skribas al vi nome de...
Escrevo-lhe em nome de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Ĉu vi kontraŭus, se...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Teria a gentileza de...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Mi estus plej dankema, se...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mi estus dankema, se vi povus...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi devas peti vin, ĉu...
Devo perguntar-lhe se...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi povas rekomendi...
O senhor poderia recomendar...
Virallinen pyyntö, suora
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Virallinen pyyntö, suora
Vi estas urĝe petita al...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Ni estus dankemaj, se...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Kio estas via nuna listoprezo por...
Qual a lista atual de preços de...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Virallinen tiedustelu, suora
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Virallinen tiedustelu, suora
Ĝi estas nia intenco...
É a nossa intenção...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Lamentamos informar que...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Virallinen, erittäin kohtelias
Antaŭdankon…
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Virallinen, erittäin kohtelias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Virallinen, erittäin kohtelias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Virallinen, kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Virallinen, kohtelias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Virallinen, suora
Se vi bezonas pli informon...
Caso precise de maiores informações...
Virallinen, suora
Ni dankas vian negocon.
Nós prezamos o seu negócio.
Virallinen, suora
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Virallinen, hyvin suora
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Altestime,
Cordialmente,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Atenciosamente,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
Com elevada estima,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Lembranças,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Ĉion bonan,
Abraços,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys