Espanjaksi | Sanontoja - Liike-elämä | Kirje

Kirje - Osoite

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katuosoite
kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion lyhenne + postinumero
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Osoitteen ulkoasu Britanniassa ja Irlannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
talonumero + kadun nimi
kaupungin nimi
kunta
postinumero.
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Osoitteen ulkoasu Kanadassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
kaupungin nimi + provinssin nimi + provinssin lyhenne + postinumero
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Osoitteen ulkoasu Australiassa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
osavaltion nimi
kaupungin nimi + postinumero
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Osoitteen ulkoasu Uudessa-Seelannissa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
katunumero + katu
esikaupunki/katu/postilokero
kaupungin nimi + postinumero
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Osoitteen ulkomuoto Suomessa:
Vastaanottajan nimi
yrityksen nimi
kadun nimi + katunumero
postiosoite + kaupungin nimi
maa.

Kirje - Aloitus

Kara Sinjoro Prezidanto,
Distinguido Sr. Presidente:
Erittäin virallinen, vastaanottajalla on arvonimi jota käytetään nimen sijasta
Estimata sinjoro,
Distinguido Señor:
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Distinguida Señora:
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Distinguidos Señores:
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Apreciados Señores:
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quien pueda interesar
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Vähemmän virallinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Estimata John,
Querido Juan:
Epävirallinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko harvinainen tervehdys
Ni skribas al vi pri...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Ni skribas en rilato kun...
Le escribimos en referencia a...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetettävä kirje
Plu al...
Con relación a...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Kun referenco al...
En referencia a...
Virallinen, koskien jotain asiaa joka liittyy yritykseen johon otetaan yhteyttä
Mi skribas por demandi pri...
Escribo para pedir información sobre...
Vähemmän virallinen, omasta ja yrityksesi puolesta lähetetty kirje
Mi skribas al vi nome de...
Le escribo en nombre de...
Virallinen, toisen puolesta kirjoitettu kirje
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Virallinen, kohtelias tervehdys

Kirje - Tekstiosa

Ĉu vi kontraŭus, se...
¿Sería posible...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
¿Tendría la amabilidad de...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Mi estus plej dankema, se...
Me complacería mucho si...
Virallinen pyyntö, tunnusteleva
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Mi estus dankema, se vi povus...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Virallinen pyyntö, erittäin kohtelias
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
¿Podría enviarme...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Mi devas peti vin, ĉu...
Me atrevo a preguntarle si...
Virallinen pyyntö, kohtelias
Ĉu vi povas rekomendi...
¿Podría recomendarme...
Virallinen pyyntö, suora
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
¿Podría enviarme...
Virallinen pyyntö, suora
Vi estas urĝe petita al...
Se le insta urgentemente a...
Virallinen pyyntö, erittäin suora
Ni estus dankemaj, se...
Estaríamos muy agradecidos si...
Virallinen pyyntö, kohtelias, yrityksen puolesta
Kio estas via nuna listoprezo por...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Virallinen, täsmällinen pyyntö, suora
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Virallinen tiedustelu, suora
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Virallinen tiedustelu, suora
Ĝi estas nia intenco...
Es nuestra intención...
Virallinen ilmoitus aikeista, suora
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Virallinen, johtaen päätökseen liikesopimuksesta
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Lamentamos informarle que...
Virallinen, liikesopimuksen hylkääminen tai vähäinen kiinnostus tarjousta kohtaan

Kirje - Lopetus

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Virallinen, erittäin kohtelias
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Virallinen, erittäin kohtelias
Antaŭdankon…
Le agradecemos de antemano...
Virallinen, erittäin kohtelias
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Virallinen, erittäin kohtelias
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Virallinen, erittäin kohtelias
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Virallinen, kohtelias
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Virallinen, kohtelias
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Virallinen, kohtelias
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Virallinen, suora
Se vi bezonas pli informon...
Si requiere más información...
Virallinen, suora
Ni dankas vian negocon.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Virallinen, suora
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Virallinen, hyvin suora
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Espero tener noticias de usted pronto.
Vähemmän virallinen, kohtelias
Altestime,
Se despide cordialmente,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Atentamente,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
Respetuosamente,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Saludos,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys
Ĉion bonan,
Saludos,
Epävirallinen, usein yhdessä työskentelevien työtovereiden välinen tervehdys